TOP produkty

Prepáčte za dočasné chyby! Akurát pracujeme na stránke, aby bola lepšia a krajšia. Za pochopenie ďakujeme!

Info o knihách: 0908 564 063 | info@knihymolnar.sk

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ, 2.vydanie

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ, 2.vydanie
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ, 2.vydanie
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ
sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precv
Viac
2,10
Podrobnosti
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ
sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet a opakovanie. Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ, zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Viac o produkte
EAN kódok
9788010031818
Počet strán
56
Vydavateľstvo
SPN-Mladé letá, s.r.o.
Autor
Dienerová Eva
Rok vydania
42999
Kód tovaru
0391457
Podobné produkty